F5J Litteam cup 2021.

PROPOZÍCIE

Letecko-modelárskej súťaže

F5J Litteam cup

Seriál majstrovstiev Slovenska kategórie F5J


Dátum súťaže:        26.6.2021

Číslo súťaže:           LE-2021-010-01

Usporiadateľ:          LERMAS - Letecko - raketomodelárska asociácia Slovenska

Organizátor:            Klub Litteam

Miesto:                    Vzletová a pristávacia plocha Tekovský Hrádok,

                                  48° 10' 14.6686455804" N / 18° 32' 37.1605369452" E

Kategórie:                F5J – Seniori, Seniori 60+, Juniori

Pravidlá:                  podľa F5J FAI                             

                                  Vzhľadom na súčasnú situáciu, bude súťaž uskutočnená bez                                      časomeračov. Súťažiaci si budú merať časy a zapisovať výšky                                      sami.

Štartovné:                 Juniori       - 10 €

                                Seniori a Seniori 60+      - 20 €

Prihlášky:                emailom na litteamcupf5j@gmail.com

Riaditeľ súťaže:      Ján Littva

Športový komisár:   Michal Husár

Program súťaže:     Sobota       

    7:15 – 8:15 Príchod účastníkov - tréningové lietanie

    8:30 – 8:45 Otvárací ceremoniál  

    9.00 - 16:30 Kvalifikačné kolá

    17:00 – 18:00 Finále

    18:15 – 18:30 Vyhodnotenie

Program môže byť mierne časovo menený podľa vývoja súťaže.

Ceny:                      Prví traja v senioroch, prvý senior 60+ dostanú poháre.

Protesty:                   Do 15 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 30 €.

Bezpečnosť:            Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je     povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny                      usporiadateľov,  inak môže byť zo súťaže vylúčený.

Poistenie:                Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska má uzavretú  poistnú        zmluvu s poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG č. 6 596 135 340 / verzia 1            pre poistenie činnosti členov     asociácie pri vykonávanej modelárskej  činnosti.

                                                                                                     

   Tešíme sa na Vás

Copyright Klub Litteam