F3RES Litteam cup 2021

PROPOZÍCIE

Organizátor: Klub Litteam

Usporiadateľ: LERMAS - Letecko - raketomodelárska asociácia Slovenska   

Kategória: F3RES

Dátum súťaže: 5.9.2021

Riaditeľ súťaže: Ján Littva (SVK)

Športový komisár: Dušan Kapolka

Jury: bude zvolená na otváracom ceremoniáli

Pravidlá: podľa F3RES

Registrácia: zaslanie prihlasovacieho dokumentu (Prihláška.xlsx) na litteamcupf3res@gmail.com

Štartovné:

 • Senior, Senior 60+: 20 €
 • Junior: 10 €
 • Platba na letisku

Posledný dátum zaslania prihlášky: 1.9.2021

Frekvencie: 35 MHz, 40 MHz, 2,4 GHz

Protest: Do 30 minút od zverejnenia výsledkov s vkladom 10 €

Jazyky: Slovenský, Anglický

Ubytovanie:

 • Kemping
 • 5 €/deň na osobu (karavan, príves, stan)
 • K dispozícií elektrina, voda (nie je pitná), toalety a sprchy (pánske a dámske)
 • Modely je možné odložiť do hangáru na noc
 • Hotely a penzióny v okolí: http://www.levice.sk/ubytovanie.phtml?id5=16546

Program (5.9.2021):

Nedeľa

7:30 – 8:15 Prezentácia

8:30 – 8:40 Otvárací ceremoniál

9:00 – 12:10 Súťažné lety

12:10 – 13:00 Prestávka

13:00 – 16:10 Súťažné lety

16:30 – 17:00 Finále

17:15 - 17:30 Vyhodnotenie

 • 6 súťažných kôl + 2 finálové kolá, podľa vývoja počasia

Ceny:

 • Seniori: 1.,2.,3. miesto trofeje
 • Juniori: 1.,2.,3. miesto trofeje
 • Seniori 60+: 1.,2.,3. miesto trofeje

Miesto: letisko Tekovský Hrádok  (6 km SW from Levice), GPS 48.170691, 18.545050

Kontaktná osoba:

Bezpečnosť: Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, inak môže byť zo súťaže vylúčený.

Poistenie: Letecko-raketomodelárska asociácia Slovenska má uzavretú poistnú zmluvu s poisťovňou Kooperativa a.s. VIG č. 6 596 135 340 / verzia 1 pre poistenie činnosti členov asociácie pri vykonávanej modelárskej činnosti.

Tešíme sa na Vás

Copyright litteamcup